CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, które podajesz podczas wizyty w naszej firmie oraz w każdy inny sposób, w jakiejkolwiek formie, jest:

Adrian Zadorecki Ratownictwo Medyczne

Strzelecka 59/49

85-309 Bydgoszcz

Nip 5562643728

Tel 693610155

 • Twoja dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
 • W naszej firmie przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, itp. Zostaniesz o nie poproszony w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania koniecznych dokumentów.
 • W każdym przypadku podawania nam Twoich danych osobowych będziesz informowany o podstawie i celu gromadzenia takich danych.
 • Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 5 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w naszej firmie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
 • Twoje dane osobowe podawane w celach marketingowych, wysyłki newslettera, wysyłki informacji o promocjach i rabatach w naszej firmie lub w innym celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonaniem dla Ciebie usługi, będą gromadzone tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 6 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji pozostałych usług oferowanych przez naszą firmę a wyraźnie zawartych w treści zgody. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa np. nie zostanie wysłany do Ciebie newsletter, nie otrzymasz informacji o rabatach.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
 • marketingu własnych produktów lub usług – do czasu złożenia sprzeciwu,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń.

Podstawę do tego stanowią art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu, itp.
 2. Twoje dane nie będą udostępniane do państw trzecich.
 3. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody

przed jej cofnięciem.

 1. Twoje dane będą/ nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

PAMIĘTAJ!

DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE TAK SAMO JAK O CIEBIE!

MOŻESZ NAM ZAUFAĆ!

Zadorecki Adrian

[podpis Administratora Danych Osobowych]